Het is algemeen bekend dat België zwaar belast op loon. Waarschijnlijk brengt de taks shift hier geen onmiddellijke verandering in. Dit wil echter niet zeggen dat u bij de pakken moet blijven zitten. Zowel voor de ondernemer-werkgever als de werknemer kan loonoptimalisatie het gepaste soelaas brengen. U heeft de keuze uit meer dan 80 verschillende opties. 

Feiten. In België is er een enorme kloof tussen wat een werkgever betaalt en wat een werknemer effectief ontvangt. Door gebruik te maken van loonoptimalisatie is het mogelijk om deze kloof te verkleinen. Het doel van de optimalisatie is het nettoloon van de werknemer te laten stijgen zonder de lasten voor de werkgever te verhogen.

Een werkgever betaalt +/- 35 % RSZ op het brutoloon, een werknemer 13,07 %. De uitkeringen die de werknemer daarmee opbouwt, zijn begrensd. Tot € 4 000 heeft een loonsverhoging het voordeel dat de pensioenopbouw mee stijgt. Van zodra het brutoloon die grens overschrijdt, hebben werknemer en werkgever er alle belang bij om fiscaal te optimaliseren. Als een deel brutoloon vervangen wordt door een ander voordeel, dan bespaart u als werkgever op RSZ-bedragen en betaalt u minder eindejaarspremie en vakantiegeld.

Loonbeleid. Stel bij het opmaken van uw loonbeleid spelregels op voor de bepaling van het loon in het algemeen en de bepaling van opslag en bonussen in het bijzonder. Dit kan onder de vorm van specifieke voorwaarden zoals een nieuwe aangeleerde competentie of het bereiken van een target. Het blijft wel essentieel om u als werkgever aan de spelregels te houden en om ervoor te zorgen dat uw medewerkers deze ook kennen.

Vraagstelling. Stel dat een medewerker recht heeft op extra verloning. In welke vorm is het krijgen en het geven van deze extra het meest voordelig voor beide partijen?

Voorwaarden. Een “lager loon” in ruil voor een bepaald voordeel is mogelijk indien:

(1) een werknemer zelf de keuze maakt om al dan niet in zo’n regeling te stappen (2) voordat het recht op een bepaald loon is ontstaan (3) de sectorale bepalingen inzake het minimumloon worden gerespecteerd (4) het een variabel loon of een loonsverhoging betreft (5) het keuzerecht uitgewerkt wordt in een “cafetaria- of meerkeuzeplan”.

Omzeiling. De voordelen zijn aantrekkelijk omdat ze volledig of gedeeltelijk vrijgesteld zijn van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen of omdat de belastingen en de bijdragen berekend worden op een interessant forfait. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij de voordelen van alle aard (VAA). Het voordeel bestaat erin dat de forfaitaire fiscale waarde van het VAA, waarop belasting moet worden betaald, lager is dan wat een werknemer zelf privé zou moeten uitgeven om dat VAA met zijn nettoloon te kopen.

Verschillende voordelen. In België zijn er ongeveer 80 verschillende opties om het loon fiscaal te optimaliseren. Denk onder meer aan loon in de vorm van een groepsverzekering, een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, een vergoeding kosten eigen aan de werkgever, een bedrijfswagen, gratis koffie, frisdrank of soep, gratis fruit, een gratis fiets, een fietsvergoeding, een stallingsvergoeding voor de wagen, een dagvergoeding, een vergoeding voor thuiswerk, een terugbetaling voor internet, een cadeaucheques, een innovatiepremie, een carwash vergoeding, etc. Er zijn ook enkele optimalisaties specifiek voor het leidinggevend personeel. Zo is het mogelijk de leden van het directiecomité te verzelfstandigen, managementvennootschappen in het leven te roepen, een “salary split” door te voeren, bonussen via opties en warrants, forfaits, etc. uit te keren.

Bemerking. Diverse voordelen zijn uitgevonden om minder belastingen op uitgekeerd loon te moeten betalen. Toekomstgericht is het interessant een oplossing te zoeken voor de kern van het “probleem”, met name de belastingplicht verminderen, in plaats van het probleem te omzeilen.

bron:http://www.refibo.be/nieuws/2016/shift-de-taks-zelf-doe-aan-loonoptimalisatie/